Hem
Om boken
Nyhetsbrev
Medverkande
Omdömen
Recensioner
Referensgrupp
Användare
Beställ
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Kontakt
Recensioner
Professor Jan-Otto Ottosson i Läkartidningen nr 36/2004

"Oundgänglig handbok i psykiatrisk juridik"
"En okonventionell uppläggning...är ett genialt grepp för att boken ska fylla uppgiften att vägleda psykiatrer och annan personal i psykiatrisk vård inom det ständigt växande juridiska regelverket. I stället för uppräkning av lagar och myndighetsföreskrifter ges en problemorienterad framställning med konsekvent pedagogik. Ett brett och kvalificerat författarteam garanterar en allsidig täckning.

En psykiater möter dagligen något av de problem som boken belyser. Psykiatrins Juridik bör därför finnas i alla chefsrum och vara tillgänglig vid tidsbeställda mottagningar och akutmottagningar, i klinikbibliotek och helst också på varje vårdavdelning inom allmänpsykiatri, barn- och ungdomspsykiatri och rättspsykiatri."
  


 
Läs hela recensionen
(pdf 67 kB)
Leif S Persson, Jur kand. Rådman.
Tjänstgjort som sekreterare i statliga utredningar om bl a patientskador och legitimationsregler inom hälso- och sjukvården. (Recensionen publicerad i BTJ-häftet som vägleder bibliotekarier vid inköp av nya böcker).

"Psykiatrin kringgärdas av ett omfattande regelverk vilket är nödvändigt eftersom beslut inom vården kan innebära långtgående tvångsåtgärder mot patienter. I denna uppslagsbok finns de centrala reglerna och begreppen förklarade av välkända och erfarna jurister, psykiatriker och socionomer. I boken redovisas begreppen från A till Ö. Redovisningen är koncentrerad men ändå tillräckligt uttömmande för att ge en god bild av psykiatrivårdens regelsystem. I boken finns utförligt redovisat frågor kring t.ex. barnets rättigheter, delegering, journalföring, läkemedelshantering och givetvis utförligt om tvångsvård men även generella begrepp inom hälso- och sjukvården kommenteras. Uppslagsorden inleds ofta med sammanfattningar, följs av mer kommenterade text och avslutas med en källförteckning. Texterna är mycket kunnigt skrivna med direkta kommentarer riktade till målgruppen, vårdpersonal. Boken saknar sin motsvarighet inom området och torde vara ett utmärkt hjälpmedel inom psykiatrin. Genom mängden begrepp som redovisas och de välskrivna texterna bör den även vara av intresse som uppslagsbok för en bredare allmänhet." 

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum