Hem
Om boken
Nyhetsbrev
Medverkande
Skribenter
Referensgrupp
Omdömen
Beställ
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Kontakt
Medverkande
Psykiatrins Juridik skrivs av erfarna medicinare inom olika specialiteter och sakkunniga jurister. En referensgrupp med ett 30-tal personer verksamma inom psykiatrin har bidragit med praktiska synpunkter under projektets gång.

Recension
"Då jag fick erbjudandet att deltaga i referensgruppen var jag till att börja med ganska skeptisk till konceptet. Erfarenheterna från tidigare juridiska författningssamlingar och lagtexter hade tråkat ut mig så därför kändes det extra spännande att få vara med i gruppen och inkomma med synpunkter. Konststycket för redaktionskommittén att på ett lättbegripligt sätt formulera om de stringenta, på kanslisvenska tyngda, lagtexterna verkade närmast vara en omöjligt uppgift. Jag har nu haft tillgång till första upplagan under knappt ett halvår.
   Jag måste erkänna att jag är en smula överraskad av det resultat som redaktionskommittén, bestående av nio personer, åstadkommit. Till hjälp har man haft en referensgrupp...
   Redaktionskommittén har lyckats föra fram det annars så torra juridiska språket till en lättläst och användarvänlig form".

Robert Persson, distriktsläkare Ängelholm och deltagare i  referensgruppen Allmänmedicin, i tidskriften Medicinskt Forum
   Presentation av medverkande skribenter
    
Deltagare i referensgruppen
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum