Hem
Om boken
Exempel
Alla uppslagsord
Nyhetsbrev
Medverkande
Omdömen
Beställ
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Kontakt
Lätt att hitta i - lätt att använda 
Uppslagsord hämtade från psykiatrins vardag fångar upp frågeställningarna. Varje uppslagsord ger en tillräcklig grund för att fatta korrekta beslut och/eller få en juridisk bakgrund och förklaring till de regler som gäller inom det aktuella området.

Användarvänligheten återspeglas också i språket som är anpassat för icke-jurister. Varje uppslagsord följer samma konsekventa pedagogik.

-   Psykiatrins Juridik ger vägledning för att kunna handla och besluta i enlighet med det omfattande juridiska regelverket.
- Ofta svårgenomträngliga lagar och författningar har omformats till fler än 700 lättbegripliga uppslagsord.
- Det inledande alfabetiska sökregistret gör att du snabbt hittar rätt uppslagsord.
- På cirka 1.200 sidor behandlas de flesta juridiska och formella frågeställningar som är aktuella inom psykiatrin.
- Varje uppslagsord ger klara besked om hur lagar och andra bestämmelser ska tillämpas i det dagliga arbetet.


Praktisk vägledning vid intygsskrivning
I boken behandlas också ett femtiotal olika intyg och utlåtanden - vanliga och mindre vanliga - vars utformning styrs av regelverk. Intygsskrivandet underlättas genom praktisk vägledning och utförliga kommentarer som klargör vad som är relevant och väsentligt för att mottagaren ska få ett fullgott beslutsunderlag.

Exempel på intyg som behandlas:

-   Intyg till Försäkringskassan - sjukskrivning, sjukersättning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, närståendevård m.fl.
- Intyg till kommunen - färdtjänst, hemtjänst, bilstöd m.fl.
- Invaliditetsintyg
- Övriga intyg - asylsökande, rättsintyg, körkort, vårdintyg, arbetsskador m.fl.
 


Psykiatrins Juridik ger dig bland annat svar på frågorna:
  I vilka fall kan psykisk skada klassas som arbetsskada?
  Är känslan av att ett barn far illa tillräcklig för att en anmälan till socialnämnden ska göras?
  Vad avses med ”svårt sjuk” i samband med utfärdande av läkarutlåtande om närståendevård?
  Vilka faktorer är centrala i ett intyg om behov av särskilt boende för äldre?
  Vilken skyldighet har hälso- och sjukvården att lämna patientuppgifter till Försäkringskassan?
  Vad innebär patientens rätt att välja behandling?
 Fler frågor (pdf 144 kB)


Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum