Hem
Om boken
Nyhetsbrev
Medverkande
Omdömen
Recensioner
Referensgrupp
Användare
Beställ
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Kontakt
Omdömen från referensgruppen
Citaten är hämtade från omdömen som deltagare i referensgruppen lämnat efter att under några månader haft tillgång till en provupplaga av Psykiatrins Juridik.

Yvonne Kollberg, Chefsöverläkare, Psykiatriska kliniken, Varberg
"Jag tycker att boken är mycket bra; den kommer att vara välkommen. Jag har själv länge sökt en sådan här "uppslagsbok". Som chefsöverläkare ägnar man en stor del av sin tid till just juridiska frågor. Det är roligt!"

Tuula Wallsten, Basenhetschef/Chefs- överläkare, Länspsykiatri, Västerås
"Efter två månader är boken fortfarande min ständiga följeslagare!... Det bästa beviset på att boken fungerar är att jag använder den. Varje dag!"
Sven E Dahlström, Verksamhetschef, Psykiatriska kliniken, Hallsberg
"Till en början skeptisk till upplägget har jag blivit allt mer positivt inställd efter hand som jag bläddrat. Boken är lättläst och språkstilen är på en lagom nivå - inte alltför byråkratiskt men inte heller alltför vardagligt. Ett mycket värdefullt tillskott i den kliniska vardagen och naturligtvis i utbildningen av läkare och viss annan personal, inte bara inom psykiatrin."
Barbro Stengler, Chefsöverläkare, Basenhet Rättspsykiatri, Sala
"Boken fyller ett mycket stort behov. Osäkerhet finns hos alla personalkategorier och förfrågningar hos kollegor, polis, Socialstyrelsen, jurister har många gånger gjort förvirringen ännu större. Även om boken inte kan ge svar på alla frågor, känns den som en bra utgångspunkt för vidare diskussioner."
Anders Brynge, Verksamhetschef, BUP-kliniken, Ryhov, Jönköping
"Boken ger ett gediget och kompetent intryck. Det märks att författarna är förtrogna med kliniska situationer. Synnerligen trevlig stil och lättillgängligt språk som varierar mellan ett personligt tilltal och ett mer formellt språk beroende på om det är hänvisning, kommentar etc."
Britt Lovén, Verksamhetschef, Regionpsykiatriska kliniken, Växjö
"Det har ju sedan länge funnits ett uppdämt behov av en motsvarande bok. Jag uppskattar initiativet till att skriva en handbok i juridisk psykiatri och det är också positivt att så många duktiga kollegor deltagit."
Lisa Olsson, Mentalskötare, Psykosenheten, Gävle sjukhus. Ordförande i Svenska Psykiatriföreningen för Skötare
"Jag tror att denna bok kommer att underlätta för all personal inom psykiatrisk verksamhet och även för oss mentalskötare i vår arbetsvardag. Väldigt bra upplägg med möjligheter att hitta det man funderar kring. Det känns genomtänkt, även kring hur uppdateringar kommer att ske och boken kommer med största sannolikhet inte stå oanvänd i någon hylla, utan användas ofta av många."
Mikael Malm, vårdlärare Nyköping Sekreterare Psykiatriska Riksföreningen
"En efterlängtad bok som kommer att vara användbar för flera yrkeskategorier inom psykiatrisk vård och omsorg. Språket och stilen är bra och tilltalar även den läsare som annars inte brukar läsa förordningar och lagtexter."
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum