Hem
Om boken
Nyhetsbrev
Medverkande
Omdömen
Beställ
Beställ abonnemang
Beställ enbart bok
Försäljningsvillkor
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Kontakt
Abonnemangs- och försäljningsvillkor 2021

Abonnemang
I abonnemanget Psykiatrins Juridik ingår en årligt utkommande uppslagsbok tillsammans med uppdaterande nyhetsbrev.

Abonnent får boken levererad direkt när den kommer från tryckeriet i februari, utan att särskild beställning behöver göras.

Nyhetsbrev kompletterar uppslagsboken tre gånger per år och distribueras per e-post i maj, september och december. E-postadress dit nyhetsbreven ska sändas anges vid beställningen.

Ett abonnemang förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp senast den 31 december. Uppsägning kan ske när som helst under året genom att kontakta JURIS.

Abonnemangspriset för år 2021 är 920 kr exkl. moms (975 kr inkl. 6 % moms). Abonnemanget faktureras i samband med distribution av boken.

Enbart bok 
Psykiatrins Juridik kan även beställas utan abonnemang. Priset för 2021 års uppslagsbok är 1.020 kr exkl. moms (1 081 kr inkl. 6 % moms).

Porto / frakt
Porto eller frakt tillkommer enligt Postens taxa. Försändelse med ett ex skickas som brev. Försändelser med två ex eller fler skickas med Postens Företagspaket. Om leveransadressen normalt är en Box-adress måste vid Företagspaket även anges särskild gatuadress och postnummer dit försändelsen ska levereras.

Faktura
Faktura ställd till leveransmottagaren medföljer boken. Ange vid beställningen om faktura i stället önskas till särskild faktureringsadress samt om referens skall anges på fakturan. Ingen faktura- eller expeditionsavgift tillkommer.

Betalning
Betalning senast 30 dagar efter fakturadatum. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Kreditprövning
JURIS förbehåller sig rätten att kreditpröva nya kunder samt leverera mot förskottsbetalning.

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • Fax 08-756 00 03 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum