Hem
Om boken
Nyhetsbrev
Medverkande
Omdömen
Beställ
Beställ abonnemang
Beställ enbart bok
Försäljningsvillkor
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Kontakt
Abonnemangs- och försäljningsvillkor 2022

Abonnemang
I abonnemanget Sjukvårdens Juridik ingår en årligt utkommande uppslagsbok tillsammans med uppdaterande nyhetsbrev.

Abonnent får boken levererad direkt när den kommer från tryckeriet i februari, utan att särskild beställning behöver göras.

Nyhetsbrev kompletterar uppslagsboken tre gånger per år och distribueras per e-post i maj, september och december. E-postadress dit nyhetsbreven ska sändas anges vid beställningen.

Ett abonnemang förlängs med ett år i taget om det inte sägs upp senast den 31 december. Uppsägning kan ske när som helst under året genom att kontakta JURIS.

Abonnemangspriset för år 2022 är 940 kr exkl. moms (997 kr inkl. moms). Abonnemanget faktureras i samband med distribution av boken.

Enbart bok
Sjukvårdens Juridik kan även beställas utan abonnemang. Priset för 2022 års uppslagsbok är 1.080 kr exkl. moms (1.145 kr inkl. 6 % moms).

Porto / frakt
Porto eller frakt tillkommer enligt Postnords taxa. Försändelse med ett ex skickas som brev. Försändelser med två ex eller fler skickas som paket. Om leveransadressen normalt är en Box-adress måste vid paketförsändelse även anges särskild gatuadress och postnummer dit försändelsen ska levereras.

Faktura
Faktura ställd till leveransmottagaren medföljer boken. Ange vid beställningen om faktura i stället önskas till särskild faktureringsadress samt om referens skall anges på fakturan. Ingen faktura- eller expeditionsavgift utgår.

Betalning
Betalning senast 30 dagar efter fakturadatum. Från förfallodagen debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen.

Kreditprövning
JURIS förbehåller sig rätten att kreditpröva nya kunder samt leverera mot förskottsbetalning.

Endast direktförsäljning
Sjukvårdens Juridik 2022 säljs endast direkt från Juris AB.

Policy för hantering av e-postadresser
Abonnenters e-postadresser kommer under inga omständigheter att säljas, hyras ut eller på annat sätt upplåtas till annan part. Utskick görs på sådant sätt att en e-postadess inte blir tillgänglig för annan än aktuell mottagare.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum