Hem
Om boken
Exempel
Alla uppslagsord
Nyhetsbrev
Medverkande
Omdömen
Beställ
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Kontakt
Lätt att hitta i - lätt att använda
Sjukvårdens Juridik är utformad för att du snabbt och enkelt ska hitta den information du söker - på ett språk som inte kräver juridiska förkunskaper. Utgångspunkten är din frågeställning, inte en samling av lagtexter.

Sjukvårdens Juridik är en sammanslagning av Allmänmedicinens Juridik och Specialistsjukvårdens Juridik (2018). De senare titlarna utkom i sina första upplagor år 2005.

-   Sjukvårdens Juridik ger vägledning för att kunna handla och besluta i enlighet med det omfattande juridiska regelverket.
- Ofta svårgenomträngliga lagar och författningar har översatts till över 600 lättbegripliga uppslagsord.
- Det inledande alfabetiska sökregistret gör att du snabbt hittar rätt uppslagsord.
- På drygt 1.100 sidor behandlas de flesta juridiska och formella frågeställningar som är aktuella inom sjukvårdenvården.


Praktisk vägledning vid intygsskrivning
I boken behandlas också ett femtiotal olika intyg och utlåtanden - vanliga och mindre vanliga - vars utformning styrs av regelverk. Intygsskrivandet underlättas genom praktisk vägledning och utförliga kommentarer som klargör vad som är relevant och väsentligt för att mottagaren ska få ett fullgott beslutsunderlag.

Exempel på intyg som behandlas:

-   Intyg till Försäkringskassan - sjukskrivning, sjukersättning, tillfällig föräldrapenning, vårdbidrag, närståendevård m.fl.
- Intyg till kommunen - färdtjänst, hemtjänst, bilstöd m.fl.
- Invaliditetsintyg
- Intyg speciella yrkesgrupper - buller, nattarbete, skärmarbete m.fl.
- Övriga intyg - asylsökande, rättsintyg, körkort, vårdintyg, arbetsskador m.fl.Beställ här

Sjukvårdens Juridik ger dig bland annat svar på frågorna:
  I vilka fall kan psykisk skada klassas som arbetsskada?
  Är känslan av att ett barn far illa tillräcklig för att en anmälan till socialnämnden ska göras?
  Vilka faktorer är centrala i ett intyg om behov av särskilt boende för äldre?
  Vad innebär patientens rätt att välja behandling?
 Fler frågor (pdf 144 kB)
Recension
"Likväl som de vanliga frågeställningarna...som är mycket användbara i den praktiska vardagen både i utbildningssammanhang och för den erfarne för att uppdatera kunskaper och höja kvalitén på t ex intyg, så finns här (och mig veterligen inte samlat någon annanstans) mer udda och speciella frågeställningar...

När man väl hamnar i en situation där man behöver de här uppgifterna är de ovärderliga!"
Per Nordlund i Distriktsläkaren
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum