Hem
Om boken
Nyhetsbrev
Medverkande
Skribenter
Omdömen
Beställ
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Kontakt
Medverkande
Sjukvårdens Juridik skrivs av sakkunniga jurister med stöd av yrkesverksamma inom sjukvården. En referensgrupp med ett 30-tal personer verksamma inom vården har bidragit med praktiska synpunkter under utgivningens inledande fas.

Recension
"Då jag fick erbjudandet att deltaga i referensgruppen var jag till att börja med ganska skeptisk till konceptet. Erfarenheterna från tidigare juridiska författningssamlingar och lagtexter hade tråkat ut mig så därför kändes det extra spännande att få vara med i gruppen och inkomma med synpunkter. Konststycket för redaktionskommittén att på ett lättbegripligt sätt formulera om de stringenta, på kanslisvenska tyngda, lagtexterna verkade närmast vara en omöjligt uppgift. Jag har nu haft tillgång till första upplagan under knappt ett halvår. 
   Jag måste erkänna att jag är en smula överraskad av det resultat som redaktionskommittén, bestående av 9 personer, åstadkommit. Till hjälp har man haft en referensgrupp bestående av 29 personer verksamma inom primärvården.
   Redaktionskommittén har lyckats föra fram det annars så torra juridiska språket till en lättläst och användarvänlig form".

Robert Persson, distriktsläkare i Ängelholm och deltagare i referensgruppen, i sin recension i tidskriften Medicinskt Forum
   Presentation av medverkande skribenter
   Deltagare i referensgruppen
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum