Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
LPT - Processkarta
LRV - Processkarta
SEKRETESS - Processkarta
VÅRDSKADA - LEX MARIA - Processkarta
Processkarta Vårdskada - Händelse / Ej händelse
Processkarta Vårdskada - Rapportering personal
Processkarta Vårdskada - Händelse utredning / Patient / Personal
Processkarta Vårdskada - Systematiskt patientsäkerhetsarbete
Processkarta Vårdskada - Händelse allvarlig vårdskada / IVO
JOURNAL
Kontakt

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum