Hem
Om JURIS
Socialtjänstens Juridik
Sjukvårdens Juridik
Psykiatrins Juridik
JURIS ONLINE
Redaktion
Skribenter
Specifikation
PROCESSKARTOR
Kontakt
HUR UPPFYLLA FÖRFATTNINGSKRAVEN?
Med Juris nya tjänster blir det enklare

Hälso- och sjukvården är föremål för ett omfattande, detaljerat och ofta svåröverskådligt regelverk. En förutsättning för en god patient- och personalsäkerhet är att vårdgivare, ledning och yrkesutövare har kunskap om gällande regelverk och tillämpar detta på avsett sätt. För att regelverket ska fungera i praktiken ställs i ökande omfattning krav på lokala rutiner.

 är ett informationssystem som hanterar reglerna inom hälso- och sjukvården, bevakar reglernas aktualitet och tolkar reglerna för tillämpning i praktisk verksamhet. I ett och samma system hanteras regler och rutiner som gäller för en viss vårdinrättning respektive nationellt. Mindre kraft behöver ägnas åt att tolka det nationella - koncentrationen kan läggas på det lokala. 

Systemet är webbaserat och tillgängligt för all personal utan särskild inloggningsprocedur.

Handböcker, blanketter, författningar, rapporter och föreskrifter som är relevanta för en viss frågeställning eller situation blir snabbt tillgängliga genom en enkel knapptryckning. Systemets grundtexter bygger på Juris etablerade utgivning av praktiska uppslagsböcker för hälso- och sjukvården.

Året runt uppdateras systemet så att texterna alltid återspeglar vad som faktiskt gäller. Tjänsten innehåller en nyhetsdel som löpande informerar om förändringar som berör hälso- och sjukvården. Nyheterna är kopplade till informationstjänstens grundtexter för att sammanhanget klart ska framgå och för att tidigt indikera förändringar som kan påverka lokala rutiner.

JURIS ONLINE finns i tre versioner: psykiatri, sjukvård och socialtjänst.Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • Fax 08-756 00 03 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum