Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
Redaktion
Skribenter
Specifikation
Verksamhetschef
Beställningsformulär
Allmänna villkor
PROCESSKARTOR
Kontakt
JURIS ONLINE - VERKSAMHETSCHEF

ALLMÄNNA LICENSVILLKOR


Juris Online är en webbaserad informations- och nyhetsbas. Juris Online ägs och är utvecklad av Juris AB.
En licens på Juris Online gäller tillsvidare och måste sägas upp senast 1 (en) månader före slutet av varje enskild licensperiod för att licensen som sådan ska upphöra. Licensperiod framgår av faktura. Sker inte sådan uppsägning förlängs licensen automatiskt med motsvarande föregående licensperiod.

För varje licensperiod betalas en avgift som meddelas av Juris AB i samband med tecknande av licens. Juris AB skall meddela licenstagaren om eventuella prisförändringar senast 2 (två) månader före licensperiodens slut.

Med licenstagare avses den som har tecknat licens på Juris Online.

Juris AB förbinder sig att hålla licenstagarens version av Juris Online innehållsmässigt löpande uppdaterad genom automatiska uppdateringar som framgår av plattformens logg.

Genom licensen får licenstagaren, en i tid begränsad, icke exklusiv nyttjanderätt till Juris Online.
Juris AB ansvarar inte för skador eller förluster, varken direkta eller indirekta, hänförliga till användandet av Juris Online eller information som förmedlas i densamma.

Rättigheter till Juris Online, exempelvis äganderätt, upphovsrätt eller annan rätt, tillkommer Juris AB.

Licenstagare får inte överlåta sin nyttjanderätt till Juris Online utan att Juris AB i förväg har lämnat skriftligt medgivande till detta. Licenstagaren får inte, utöver sina rättigheter enligt licensbekräftelsen och dessa allmänna licensvillkor, överlåta, hyra ut, låna ut eller på annat sätt upplåta eller tillhandahålla hela eller delar av innehåll eller programvara i Juris Online.

Dessa villkor gäller även efter det att licensen har upphört.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum