Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
Redaktion
Skribenter
Specifikation
PROCESSKARTOR
Kontakt
Specifikation

"Sammantaget erbjuder Juris Informationsservice AB ett system med god funktionalitet"
Västra Götalandsregionen om JURIS ONLINE - 2007-01-15


Teknik Ingen särskild programvara eller installation krävs. JURIS ONLINE är helt Internet-baserad, en s k ASP-lösning.


Licens

Nyttjanderätt per 12-månader.


Licensavgift

Baseras på antalet anställda i licenstagarens verksamhet. Offert.


Lokal administratör

Utses av licenstagaren, svarar för kontakterna med Juris samt har behörighet att redigera lokalt material mm.


Teknisk support

Ingår i licensavgiften. Teknisk support koordineras av den lokala administratören.


Säkerhet

Back-up varje dygn. Krypterad överföring (SSL) finns som tillval.


Utbildning lokal administratör


Ingår i licensavgiften.

Lagring av data

200 Mb data lokalt material kan initialt lagras på plattformen. Ytterligare data kan avropas mot särskild avgift.


Rådgivning

Utveckling, revidering och juridisk granskning av lokala rutiner, se
 JURIS LOKAL RUTIN.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum