Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
13 december 2022
Svea hovrätt - konventionsskadestånd för operation utan samtycke
Vid Karolinska Universitetssjukhuset hade Paolo Macchiarini opererat bort några centimeter av luftstrupen utan att patienten hade fått tillräcklig information om ingreppet och dess konsekvenser och inte heller hade samtyckt till operationen. Enligt hovrätten ansågs en anteckning i operationsberättelsen inte ge stöd för att patienten hade lämnat ett informerat samtycke. Där framgick inte när informationen skulle ha lämnats eller av vem. Inte heller informationens innehåll eller patientens inställning till denna hade redovisats. Trots huvudregeln att det är den som begär ersättning för en skada som har bevisbördan ansåg hovrätten att regionen, som hade större möjligheter att säkra bevis, skulle bära nackdelen av att det inte hade gått att styrka att patienten lämnat samtycke. Ingreppet ansågs utgöra en allvarlig överträdelse av patientens rätt till privatliv enligt artikel 8 i Europakonventionen som borde gottgöras genom ett ideellt skadestånd. Med vägledning av praxis bestämdes den ersättningen till 75 000 kronor.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Brott - under inflytande av psykisk sjukdom för länk till beslutsdokumentet
 
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum