Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
14 juni 2022
HFD - receptaries legitimation ej återkallad efter misshandelsdom
En receptarie hade dömts till fyra månaders fängelse för misshandel av sin sambo. Misshandeln hade, med olika allvarlighetsgrad, skett vid sex tillfällen under ett halvår. HFD konstaterade att arbetsgivaren hade ett fortsatt förtroende, att den legitimerade var tidigare ostraffad och att brotten låg i den nedre delen av straffskalan. Vid en sammantagen bedömning och med hänsyn till att det hade gått sex år sedan brotten begicks ansågs förutsättningarna för att inte återkalla legitimationen vara uppfyllda.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Återkallelse av legitimation för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum