Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
25 februari 2022
Hovrätt - ogiltig gåva men giltig fullmakt vid psykisk störning
En personen som hade varit intagen för rättspsykiatrisk tvångsvård i en vecka hade skänkt sin bil till sin f d sambo och även utfärdat en generalfullmakt till denne och sedan ångrat sig. Hovrätten konstaterade att rättshandlingarna hade företagits när personen led av en så allvarlig psykisk störning att denne var föremål för vård. Trots att det rörde sig om en ensidig rättshandling ogiltigförklarade domstolen gåvan eftersom omständigheterna talade för att det förelegat ett tillräckligt orsakssamband mellan tillståndet och handlingarna, bl a hade hans uttalanden förstärkt bilden av att han hade befunnit sig i en utsatt situation. Generalfullmakten ansågs vara normal och utfärdad efter övervägande och för att tillgodose ett praktiskt hjälpbehov varför hovrätten fastställde att rättshandlingen var giltig.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsorden Avtal - ingångna under psykisk störning och Fullmakt för länk till domen
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum