Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
12 maj 2021
IVO - hospitering – avskiljande varje kväll utan bedömning
En läkare beslutade om avskiljande under längre än åtta timmar gällande en aggressiv patient. Situationen ansågs inte vara så extrem som krävs för att motivera ett sådant beslut. Läkaren gjorde därefter inga nya bedömningar när en patient som dagtid vistades på avdelningen under fem kvällar låstes in på sitt rum tills ett beslut fattades om att den s k ”hospiteringen” skulle upphöra. IVO konstaterade att det inte är tillåtet med rutinmässig avskiljning, t ex under natten. En patient som relativt kort tid efter beslut om avskiljande klarar att vistas i avdelningsmiljö under dagtid utan att allvarligt försvåra vården av medpatienterna uppfyller inte kriterierna för avskiljande.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Avskiljande - efter intagningsbeslut för länk till beslutsdokumentet

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum