Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
16 mars 2021
IVO - suicidförsök – rimligt ingripande men olämpligt bemötande
Av ett klagomål gällande bemötande och ingripande i samband med ett självmordsförsök vid en vuxenpsykiatrisk slutenvårdavdelning framgick att patienten upplevt det som kränkande att en läkare hade skrikit och dragit henne i håret. Enligt IVO hade ingripandet av hälso- och sjukvårdspersonalen vid patientens självmordsförsök varit rimligt eftersom det var en akut fara för patientens liv, dock att läkaren hade brustit i sitt bemötande av patienten i den krisartade situationen

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsorden Patientsäkerhet för länk till avgörandet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum