Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
24 mars 2021
IVO - acceptabel långtida avskiljning
Vid en tillsyn av rättspsykiatrisk vård för en enskild patient där tvångsåtgärder pågått under en längre tid fann IVO inte skäl att ifrågasätta chefsöverläkarens beslut om avskiljning av en patient vars tillstånd var särskilt svårbehandlad. Av utredningen framkom att det inte hade varit möjligt för vårdgivaren att upphöra med tvångsåtgärden. IVO framhöll att de svåra situationer som uppstår i vården av svårt sjuka psykiatriska patienter måste lösas genom att vården av dessa patienter utvärderas och ständigt utvecklas (IVO-beslut 2021-03-24 dnr 16883/2020).

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsorden Avskiljande - efter intagningsbeslut för länk till avgörandet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum