Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
5 mars 2021
LRV – klinik gav felaktig information om brottmålsdom m m
JO var mycket kritisk till att en vårdgivare hade gett en patient felaktig information om en dom i ett brottmål utan att varken ha haft tillgång till det aktuella avgörandet eller efterfrågat det i rätt domstol. Information om domar och beslut ska lämnas med respekt för patientens integritet så att patienten i lugn och ro kan ta del av informationen, ställa eventuella frågor och få lämpligt stöd av personalen.

I patientjournalen  hade begreppen frigång och permission inte använts på ett konsekvent och korrekt sätt eftersom personal hade bristfälliga kunskaper om innebörden och rättsverkningarna av olika beslut om patienters utevistelser.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se bl a uppslagsorden Patient - information och Permission - LRV för länk till avgörandet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum