Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
16 december 2020
Hovrätt - LRV-dömd saknade skyddsvärt behov av sin hyresrätt
En hyresvärd yrkade att hyresavtalet skulle upphöra för en hyresgäst som hade dömts till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Hovrätten fann att hyresgästen hade haft sin huvudsakliga dygnsvila på annan plats än i lägenheten varför den inte längre kunde anses vara hans permanentbostad. Eftersom hyresgästen inte heller hade lämnat uppgifter om hur ofta han kunde förväntas få permissioner eller när tvångsvården skulle kunna komma att upphöra saknade denne ett skyddsvärt behov av lägenheten. Hovrätten fann därför att det inte var oskäligt att hyresförhållandet upphörde.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Permission LRV - patient med särskild utskrivningsprövning för länk till beslutsdokumentet

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum