Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
17 december 2020
Kammarrätt - arbetsskada – läkare oeniga om orsakssamband
Det saknades ett samband mellan faktorer i en enskilds arbete och de luftvägsbesvär som satte ned arbetsförmågan. Läkare var visserligen eniga om att det hade förekommit ett ämne som kunde utlösa besvären men hade inte någon samsyn om vilken diagnos som dominerade dem.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINE: Läs mer

Se uppslagsordet Arbetsskada - orsakssamband för länk till beslutsdokumentet.

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum