Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
5 oktober 2020
IVO - passiv handläggning vid psykiatrisk vård
En patient på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning som behandlades med antidepressiva läkemedel framförde önskemål om psykologbehandling men erbjöds detta först efter flera månader. Under väntetiden avled patienten genom suicid. Mot bakgrund av patientens psykiatriska hälsotillstånd och de upprepade akuta situationer som hade uppstått menade IVO att handläggningen var passiv. Mottagningens vårdåtgärder var otillräckliga och vårdplaneringen bristfällig. 

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Hälso- och sjukvård - krav för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum