Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
26 augusti 2020
Kammarrätt - körkort – sjuksköterskas anmälan
En sjuksköterska hade skickat in en blankett med läkaranmälan till Transportstyrelsen och ifrågasatt en patients lämplighet att ha körkort. Enligt sjuksköterskan hade patienten kört bil till och från vårdcentralen trots att denne var hörselskadad, rörde sig långsamt och behövde stöd av sin hustru. Transportstyrelsen återkallade hans körkort efter att ha avkrävts bl a läkarintyg, journalanteckningar från läkarbesök och resultat av synundersökning. Förvaltningsrätten undanröjde Transportstyrelsens beslut eftersom sjuksköterskan inte var behörig att göra anmälan enligt 10 kap 5 § körkortslagen. Enligt kammarrätten var det utan betydelse att en sköterska hade fyllt i anmälningsblanketten. Det avgörande var de upplysningar som framgick av anmälan. Kammarrätten fastställde därför Transportstyrelsens beslut.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Körkort – anmälan och uppgiftsskyldighet för länk till beslutsdokumentet.
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum