Läs andras omdömen
och döm sedan själv

När boken kom i sin första upplaga skrev Professor Jan-Otto Ottosson en mycket positiv anmälan i Läkartidningen. 
 Läs recensioner av boken

Psykiatrins Juridik finns dag på de flesta psykiatriska kliniker och mottagningar i landet. Kundenkäter visar att man har stor nytta av boken och använder den frekvent som uppslagsbok i arbetet.
 Läs användarnas synpunkter

Under framtagningen av Psykiatrins Juridik var ett stort antal personer verksamma inom psykiatrin delaktiga.
En referensgrupp bestående av ett trettiotal verksamhetschefer, chefsöverläkare, psykiatriker, psykiatrisjuksköterskor och mentalskötare tog del av materialet i olika skeden.
 Läs referensgruppens kommentarer

"En efterlängtad bok som kommer att vara användbar för flera yrkeskategorier inom psykiatrisk vård och omsorg."
"Oundgänglig handbok i psykiatrisk juridik"
"Efter två månader är boken fortfarande min ständiga följeslagare!... Det bästa beviset på att boken fungerar är att jag använder den. Varje dag!"