Hem
Om boken
Medverkande
Omdömen
Beställ
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Kontakt
 

Sjukvårdens Juridik 2023 – utkommen
   

19:e upplagan
630 uppslagsord
1.135 sidor

UPPDATERADE OCH NYA UPPSLAGSORD, BL A OM:
Ny lag om samordnad vård- och omsorgsdokumentation, som ersätter sammanhållen journalföring. Möjlighet till delad dokumentation mellan hälso- och sjukvård och socialtjänst. Nya definitioner och regler.

Avlidna kriterier – reviderade föreskrifter

Undernäring – nya föreskrifter

58 nya praxisreferat från IVO, JO, kammarrätter och HFD


   


     
 Mer om innehållet
 

 

 

 

        

Priser Sjukvårdens Juridik 2023

Priset för enbart boken: 1.130 kr. (1.198 kr inkl. 6 % moms).

1.135 sidor
                       
Utkommen

Endast direktförsäljning.Beställ här

Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum