Hem
Om boken
Nyhetsbrev
Medverkande
Omdömen
Beställ
Övriga Regelverktyg
Om JURIS
Kontakt
 
Sjukvårdens Juridik 2020 – finns i lager    
     
NYHETER - BLAND ANNAT

– Ny praxis med över 100 nya avgöranden och beslut, bl a ca 60 tillsyns- och klagomålsärenden från IVO.

– Nytt uppslagsord Barnkonventionen med anledning av att FNs konvention om barnets rättigheter blir svensk lag.

– Barn - placerade-hälsoundersökning, Socialstyrelsens nya föreskrifter och allmänna råd om hälsoundersökningar av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet.

– En ny föreskrift om att utfärda intyg i hälso- och sjukvården. I den nya föreskriften ingår sex bilagor med nya intygsblanketter, förutom nytt vårdintyg även nya blanketter för dödsbevis och intyg om dödsorsak samt läkarintyg i samband med förordnande av förvaltare, god man och fullmaktshavare. Vårdintyget är uppdaterat avseende den nya förvaltningslagens jävsbestämmelser men i övrigt vårdintyget inte ändrat i sak.

– Arbetsmiljö – intyg, nya bestämmelser och blanketter gällande medicinska kontroller i arbetslivet har föranlett bl a följande nya uppslagsord: Handintensivt arbete – kontroll, Kvicksilver – intyg och Fibrosframkallande damm - intyg.

– Ambulans – i trafik, nya bestämmelser för ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning.

– Etikprövning av forskning, ny lag om ansvar för god forskningssed och prövning av oredlighet i forskning.

– Screening och Patientavgift, nya bestämmelser om avgiftsfrihet för screening livmoderhalscancer med cellprovtagning mm.

– Biobank - nya bestämmelser om PKU-screening av vissa sjukdomar.

– Nya bestämmelser om legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer.

– Assistansersättning – läkarutlåtande, ändring i LSS – andning nytt grundläggande behov.

– Ändrad benämning för landsting som numera ska benämnas region i författningar på hälso- och sjukvårdens område.

     
 Mer om innehållet

Några fördelar med abonnemang på
Sjukvårdens Juridik


- Korrekt och uppdaterad uppslagsbok om tillämpningen av lagar och regler inom sjukvården.
- Ny utgåva skickas ut automatiskt i början av varje år utan att du behöver göra en förnyad beställning.
- Nyhetsbrev tre gånger per år via e-post håller dig informerad om förändringar i regelverket.
Du slipper själv bevaka vad som händer.
-
Konkreta anvisningar om hur du fyller i och formulerar ett stort antal blanketter, intyg och utlåtanden.
-
Abonnemangsrabatt! Som abonnent betalar du 920 kr (exkl 6 % moms) för år 2020. Full frihet att när som helst under året avsluta ditt abonnemang.

        





Priser Sjukvårdens Juridik 2020
Abonnemangspris: 920 kr.
(975 kr inkl. 6 % moms).

Priset för enbart boken: 1.020 kr. (1 081 kr inkl. 6 % moms).

1.056 sidor
                       
Utkommer: finns i lager



Beställ här





Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028, 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • Fax 08-756 00 03 • E-post info@juris.sewww.juris.se
Juris i samarbete med Webforum