26 juli 2023
Kammarrätt - återfick vapentillstånd efter förbättrat psykiskt mående
En vapeninnehavare med utmattningssyndrom hade efter anmälan från behandlande läkare fått sitt vapentillstånd återkallat av Polismyndigheten. Ägarens överklagande avslogs först av förvaltningsrätten. Efter avslutad psykiatrisk behandling biföll kammarrätten ett nytt överklagande när en läkare hade intygat att det inte längre fanns något psykiatriskt hinder för att ägaren skulle få sitt vapen tillbaka och även Polismyndigheten bedömt att ägaren inte längre var olämplig. Det noterades att ägaren hade varit samarbetsvillig, hjälpsökande och motiverad under behandlingen.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Vapen - anmälan för länk till beslutsdokumentet