Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
17 maj 2023
Kammarrätt - psykiatriska behov sjukvårdens ansvar
En fjortonåring elev med en allvarlig neuropsykiatrisk funktionsnedsättning hade nekats bistånd i form av plats på en viss skola där denne samtidigt kunde få psykiatrisk behandling. Eftersom det var elevens psykiatriska problematik som var huvudorsaken till den sökta insatsen ansåg kammarrätten att behovet borde tillgodoses av sjukvårdshuvudmannen. Situationen ansågs inte heller så akut att socialtjänsten var skyldig att tillfälligt tillgodose elevens behov av behandling.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Region-kommun – ansvar för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum