Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
29 maj 2023
Kammarrätt - villkorlig dom inte hinder för legitimering av sjuksköterska
Under en legitimationsprocess till sjuksköterska utförde den sökande omskärelse på sin son utan smärtlindring och utan att följa de lagstadgade kraven. Efter en villkorlig dom för grov misshandel och brott mot lagen om omskärelse av pojkar avslog Socialstyrelsen ansökan. Tingsrättens villkorliga dom hade hänvisat till flera förmildrande omständigheter gällande själva brottet och den åtalade. Kammarrätten konstaterade att om sökanden hade varit legitimerad hade dessa omständigheter utgjort sådana särskilda skäl för att underlåta återkallelse av legitimationen, varför det inte heller fanns skäl att neka sökanden sjuksköterskelegitimation.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Återkallelse av legitimation för länk till beslutsdokumentet
 
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum