Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
3 juli 2023
Kammarrätten - forskningsprojekt fick tillgång till patientuppgifter
Mot bakgrund av att utlämnandet skulle ske till en statlig myndighet och med beaktande av syftet med Karolinska Institutets begäran ansåg kammarrätten att uppgifterna kunde lämnas ut för forskningsändamål utan att enskilda eller närstående kunde lida men.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Forskning, statistik och administration - sekretess för länk till beslutsdokumentet
 
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum