Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
26 juli 2023
Kammarrätt - återfick vapentillstånd efter förbättrat psykiskt mående
En vapeninnehavare med utmattningssyndrom hade efter anmälan från behandlande läkare fått sitt vapentillstånd återkallat av Polismyndigheten. Ägarens överklagande avslogs först av förvaltningsrätten. Efter avslutad psykiatrisk behandling biföll kammarrätten ett nytt överklagande när en läkare hade intygat att det inte längre fanns något psykiatriskt hinder för att ägaren skulle få sitt vapen tillbaka och även Polismyndigheten bedömt att ägaren inte längre var olämplig. Det noterades att ägaren hade varit samarbetsvillig, hjälpsökande och motiverad under behandlingen.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Vapen - anmälan för länk till beslutsdokumentet
 
Utskriftsvänlig sida
Ny praxis JURIS ONLINE
25 maj 2020
IVO - psykiatrin identifierade inte hjärntumör
11 maj 2020
IVO - allvarliga brister vid ordination
11 maj 2020
IVO - polishandräckning återkallades inte
8 maj 2020
IVO - fastspänning – kritik för beslut om viss tid m m
6 maj 2020
IVO - tvångsvårdad flyttades till hemregionen
29 april 2020
IVO - strukturerad suicidriskbedömning saknades
23 april 2020
IVO - psykologutlåtande utan grund
[1]​[2]​[3]​[4]​[5]​[6]​[7]​[8]​[9]​[10]​[11]​[12]​[13]​[14]​[15]​[16]​[17]​[18]​[19]​[20]​[21]​[22]​[23]​[24]​
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum