Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
29 maj 2023
IVO - BUP – 14-årig patient gjordes inte delaktig i vårdplanering
En 14 årig patient och dennes föräldrar fick information om beslutad flytt till en psykiatrisk intensivvårdsavdelning för vuxna samma dag som flytten skulle genomföras. Patienten var negativt inställd till flytten, som skulle ske i väntan på en överföring till en vårdplats i en annan region. Enligt IVO var det en brist att patienten inte hade gjorts delaktig i planeringen utan ställts inför ett redan fattat beslut. Därefter hade patienten, i strid med barnkonventionen, tvångsvårdats på en avdelning för vuxna patienter. IVO konstaterade att avdelningen haft svårt att uppfylla patientens rätt till aktivering enligt barnkonventionen.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Barn - samråd och samtycke till sjukvård för länk till beslutsdokumentet
 
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum