Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
29 maj 2023
IVO - varken patient eller närstående deltog i SIP-samverkan
Under covid-19-pandemin upprättades en SIP med beslut om behandlingsbegränsningar utan att ge patient eller närstående möjlighet att uttrycka sin inställning till vårdnivå och livsuppehållande åtgärder. Enligt IVO fråntog den extraordinära situationen under pandemin inte vårdgivaren dess skyldighet att följa gällande lagar och föreskrifter.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Samverkan utskrivning - SIP för länk till beslutsdokumentet
 
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum