Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
9 december 2022
IVO - ingen information om risker innan operation
Efter en operation i kotpelaren drabbades en patient av en sällsynt komplikation som inte hade kunnat förutses eller förhindras före operationen. IVO ansåg att patienten inte hade fått en rimlig chans att göra ett övervägt ställningstagande till att genomgå operationen eftersom han varken informerats om de risker som förelåg med behandlingen eller om det fanns andra behandlingsalternativ. Enligt IVO är det vårdgivarens ansvar att kravet på god vård i HSL upprätthålls, bl a genom rutiner för när och hur information om risker inför ett kirurgiskt ingrepp ska ske.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Patient - information för länk till beslutsdokumentet
 
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum