Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
5 december 2022
IVO - patient förstod inte beslut om att avstå från HLR
Den information som gavs till en cancersjuk patient i samband med beslut om att inte genomföra en livsuppehållande åtgärd som hjärt-lungräddning vid hjärtstopp var bristfällig då patienten inte hade uppfattat vad det innebar och inte heller känt sig delaktig i beslutet.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Patient - information för länk till beslutsdokumentet
 
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum