Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
6 december 2022
IVO - inget extravak trots konkret suicidpla
En inneliggande psykiatriskt patient hade uppgivit sig ha en snara att använda i suicidsyfte på sitt rum. En planerad utskrivning senarelades och patienten blev kvar på avdelningen, dock utan extravak. Patienten avled därpå efter ett suicid med snaran som redskap. Enligt IVO hade handläggning och bedömning av patientens suicidrisk inför patientens planerade utskrivning varit bristfällig.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Brott - under inflytande av psykisk sjukdom för länk till beslutsdokumentet
 
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum