Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
9 december 2022
Svea hovrätt - psykotisk person agerade inte med uppsåt
En psykotisk patient hade försökt råna en butik och därefter samma dag blivit inlagd på sjukhus enligt LPT. Enligt domstolarna var de objektiva förutsättningarna för att döma patienten för försök till rån uppfyllda. Eftersom det rättspsykiatriska utlåtande i brottmålet och beslutet om inläggning för tvångsvård hade kommit till olika slutsatser om det psykiska måendet ansåg hovrätten att det inte kunde anses vara ställt utom rimligt tvivel att patienten vid gärningen hade agerat uppsåtligt. Patienten frikändes därför från försök till rån.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Brott - under inflytande av psykisk sjukdom för länk till beslutsdokumentet
 
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum