Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
19 januari 2023
IVO - patientsäkerhetsrisker vid akutsjukhus
IVO hade med stöd av patientsäkerhetslagen (PSL) förelagt med ett vite om 20 mkr en region att senast ett visst datum säkerställa att 612 vårdplatser fanns tillgängliga för patienter inom den somatiska specialistsjukvården. Kammarrätten ifrågasatte om de åberopade bestämmelserna om systematiskt patientsäkerhetsarbete i PSL gav det tydliga författningsstöd som krävdes för den åtgärd som regionen hade förelagts att vidta. Bestämmelserna ansågs vara allmänt formulerade utan krav på ett visst antal disponibla vårdplatser. Lagstiftningen ger istället en region utrymme att avgöra hur den aktuella vårdplatsbristen konkret ska lösas och vilket antal vårdplatser som krävs för att upprätthålla hälso- och sjukvårdslagens krav på god vård. Föreläggandet upphävdes.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Inspektionen för vård och omsorg för länk till beslutsdokumentet
 
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum