Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
17 januari 2023
IMY - sanktionsavgift för kallelser i fönsterkuvert
IMY konstaterade att regionen inte hade vidtagit tillräckliga säkerhetsåtgärder för att skydda känsliga personuppgifter mot obehörigt röjande i samband med utskick av fysiska kallelser till vissa vårdbesök inom regionen. En administrativ sanktionsavgift om 200 000 kronor utfärdades.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Medgivande - sekretess för länk till beslutsdokumentet
 
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum