Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
23 januari 2023
IVO - beslut om övervakade besök utan lagstöd
IVO konstaterade att en rättspsykiatrisk regionkliniks beslut att övervaka ett besök inte hade fattats med stöd av lagen om besöksinskränkningar. Att besöksrestriktionerna skett med hänsyn till Socialstyrelsens säkerhetsföreskrifter lämnades utan avseende eftersom en inskränkning av en patients rätt till besök endast kan ske med stöd av lag.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Besöksinskränkningar LPT/LRV för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum