Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
3 februari 2023
HD - prövotidsplan för legitimation gav lägre straff
Domstolen kortade fängelsestraffet för en sjuksköterska som hade stulit narkotikaklassade läkemedel p g a att hon hade varit underkastad prövotid enligt patientsäkerhetslagen, att hon hade förlorat sin anställning och att det hade gått ovanligt lång tid sedan brotten begicks.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på 
JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Prövotid för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum