Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
6 mars 2023
IVO - avskiljning saknade proportionalitet
Vid IVOs granskning av en underrättelse om beslut om avskiljning framkom oklarhet avseende grund för beslutet, varför mindre ingripande åtgärder inte var tillräckliga samt vari de synnerliga skälen bestod som motiverade en avskiljning längre tid än åtta timmar. Enligt IVO saknade beslutet om fortsatt avskiljning dels stöd för att patientens beteende innebar sådana synnerliga skäl som krävdes, dels stod det inte i proportion till patientens tillstånd under hela den tid som avskiljningen pågick. Beslutet hade felaktigt angivits som ett tidsintervall och inte för en bestämd tid. Patienten hade inte heller läkarundersökts med föreskrivet tidsintervall.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Avskiljande - efter intagningsbeslut för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum