Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
8 mars 2023
IVO - LRV – långtidsavskilds rätt till ny bedömning
Vid en tillsyn av långtidsavskilda patienter inom en rättspsykiatrisk vårdverksamhet ansåg IVO att ett beslut om att hålla en patient avskiljd från medpatienter hade fattats för att praktiskt lösa en uppkommen situation i samband med en övernattning under transport till annat sjukhus. När en konflikt uppstått på grund av ett klädbyte hade läkare bedömt att det fanns risk för att vården av andra patienter skulle störas allvarligt. Eftersom patienten skulle tillbringa natten i ett avskiljningsrum utanför avdelningen beslutade läkaren om avskiljning fram till och med avresan följande morgon. Under denna avskiljning som pågick i 16 timmar gjordes aldrig någon ny bedömning för en förlängning med ytterligare åtta timmar. Situationen hade inte var så extrem som krävs för en avskiljning på bestämd tid.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Avskiljande - efter intagningsbeslut för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum