Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
10 november 2022
Hovrätt - LRV – återfallsrisk krävde särskild utskrivningsprövning

För en tilltalad som hade dömts för bl a grovt våld mot tjänsteman och misshandel bestämdes påföljden till rättspsykiatrisk vård med särskild utskrivningsprövning. Hovrätten fastställde tingsrättens dom eftersom återfallsrisken inte kunde anses vara undanröjd med hänsyn till planerade framtida insatser inom ramen för den rättspsykiatriska vården och att den tilltalade under flera år hade varit föremål för stöd- och behandlingsinsatser.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på
 JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Utskrivning LRV - patient med särskild utskrivningsprövning för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum