Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
24 augusti 2022
Kammarrätt - patient fick inte ta del av anteckning i egen journal
En patient som hade begärt att få ut sin patientjournal fick vid utlämnandet inte ta del av en journalanteckning som var undantagen direktåtkomst. Med hänsyn till att uppgifterna i journalanteckningen redan var kända för patienten samt det begränsade utrymmet att tillämpa sekretessbestämmelsen ansåg kammarrätten att det det inte hade framkommit att det var av synnerlig vikt med hänsyn till vård och behandling att den begärda anteckningen inte skulle lämnas ut. I övrigt hade vårdgivaren inte motiverat på vilket sätt innehållet i den begärda journalanteckningen skulle kunna påverka ändamålet med vården eller behandlingen eller vilka konsekvenser ett utlämnande skulle kunna leda till.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Sekretess i förhållande till vårdtagaren själv för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum