Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
26 juli 2022
Kammarrätt - utlämnande av journal i arvstvist nekades
En begäran om att få ta del av en avliden fars patientjournal avvisades med hänvisning till att det förelåg fortsatt men för den avlidne fadern och dennes änka. Ett barn till den avlidne hade med anledning av ett pågående tvistemål i tingsrätten där stora summor var inblandade begärt journalen utlämnad eftersom änkan, om uppgifterna inte lämnades ut, skulle få en bevismässig fördel som inte var godtagbar ur ett rättssäkerhetsperspektiv, bl a gällande frågan om faderns rättshandlingsförmåga. Kammarrätten avslog överklagandet.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Avlidna - sekretess för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum