Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
20 juli 2022
Kammarrätt - begärda handlingar om dopingprov nekades
En begäran om att få handlingar rörande en namngiven idrottares dopingprov utlämnade avvisades av en vårdgivare. Handlingarna innehöll bl a uppgifter om när och av vem ett prov skickades från ett annat land samt när provet mottogs av vårdgivaren. Avvisningsbeslutet var endast motiverat med att uppgifterna i handlingarna omfattades av sekretess. Efter överklagan konstaterade kammarrätten att vårdgivaren inte hade bedömt om det fanns uppgifter som var av mer allmän karaktär som kunde röjas utan att det allmänna led skada. Beslutet upphävdes och återförvisades till vårdgivaren för ny prövning.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Utlämnande av hemliga uppgifter i vården för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 08-630 00 40 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum