Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
28 juni 2022
IVO - mobilförbud – personal följde inte rutin om radering av innehåll
En chefsöverläkare hade fattat ett beslut om att inskränka en patients rätt att använda sin mobiltelefon. När mobilen återlämnades till patienten var dokumenterat material raderat. Enligt vårdgivaren hade det inte uppställts några villkor om att det filmade material skulle raderas innan patienten skulle få tillbaka telefonen. Enligt rutinerna kunde personalen bara be, men inte tvinga, en patient att radera inspelat innehåll. IVO konstaterade att personalen hade raderat det dokumenterade materialet innan mobilen återlämnades, trots att vårdgivaren hade uppgett att det tillvägagångssättet inte tillämpades.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Mobilförbud mm – tvångsvård för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum