Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
27 juni 2022
IVO - formuleringar i rutiner indikerade tvångsvård
Vid en inspektion uppmärksammade IVO vårdgivaren på formuleringar bl a i en rutin om observationer, utgång och permissioner. Rutinen gav intryck av att vården inte var frivillig på avdelningen. Där förekom bl a ord som ”frihetsgrad”, “frigång” och “permission”.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Grundläggande fri- och rättigheter i vården för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum