Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
14 juni 2022
JO - covid-19 – region erbjöd inte fritt val av vaccin
Av en regions erbjudande om vaccination mot covid-19 framgick att om en person tackade nej till Astra Zenecas vaccin skulle denne inte kunna erbjudas ett annat vaccin. JO menade att olika vaccin bör jämställas med behandlingsalternativ. Eftersom det fanns flera alternativa vaccin borde patient ha getts en möjlighet att välja vilket.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Val av behandling för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum