Hem
Om JURIS
Psykiatrins Juridik
Sjukvårdens Juridik
JURIS ONLINE
PROCESSKARTOR
Kontakt
14 juni 2022
IVO - Vitesföreläggande om 20 miljoner kr
Beslut om föreläggande p g a befarad fara för patientsäkerheten. Vid vite om 20 miljoner kr ålades en region att tillgängliggöra 612 vårdplatser för inläggning av patienter inom den somatiska specialistsjukvården på ett sjukhus.

Detta är ett praxisreferat som ingår i den löpande uppdateringen på JURIS ONLINELäs mer

Se uppslagsordet Hälso- och sjukvård - krav för länk till beslutsdokumentet
Utskriftsvänlig sida
JURIS AB • Box 4028 • 183 04 Täby • Tel 070 566 16 65 • E-post info@juris.se
Juris i samarbete med Webforum